Livskänslan börjar i kroppen

Om Rolfing

10 Sessioner

Vem söker Rolfing?

Paula Jorgensen Korning

Länkar

Det är märkligt att vi, samtidigt som vi lever våra liv, har en tendens att utplåna våra känslor. Stress, gamla fysiska skador och känslomässig smärta får oss att stänga av och sluta känna. Vi stänger av livskänslan när saker och ting blir alltför smärtsamma. Men denna avstängning tar också död på de goda känslorna. Allteftersom stress och smärta ackumuleras genom åren blir livskänslan sorgligt nog svårare och svårare att finna, och känslor av djup vila, avslappning, höga nivåer av energi och kroppsrörelser utan ansträngning blir mycket sällsynta.

Rolfing och livskänslan

Bindvävnad / fascia
... läs mer på engelska

fascia
Rolfing® är en behandlingsmetod för musklerna och den omgivande bindvävnaden (latin = fasciae) som går igenom och runt muskler, organ, senor, leder, blodkärl och nerver. Mjuk, djup massage av bindvävnaderna befriar och återupplivar organen och kroppen. Musklernas spänstighet förbättras. Spända muskler börjar slappna av och sladdriga, svaga muskler återupplivas och antar sin naturliga form. Det känns friare att röra sig och andningen blir lättare. Många vittnar om ökad energi.

Det formella namnet för Rolfing är Strukturell integration, och det är just vad Rolfing är: Terapeuten formar en bättre kroppslig helhet genom integrering av kroppens alla delar.

Rolfingens allmänna mål är att ge kroppen en bättre balans i gravitationsfältet. Genom Rolfing förs kroppen in i en mer vertikal ställning, där gravitationen kan stödja den, istället för att verka som en negativ kraft, som får kroppen ur balans.

Doktor Rolf ansåg att gravitation verkar som en helande kraft.

Läs mer om Rolfing på engelska ...

Literal Thorns in Literal Flesh
From the Preface of "ROLFING®, the Integration of Human Structures"
By Ida P. Rolf, Ph.D.

A Definition of Rolfing

More about Rolfing, The Rolf Institute® and Rolfers™


Dr. Ida P. Rolf
Paula Jorgensen Korning
Stockholm
Tel: 070 22 44 079

www.rolfing.se