Officiell webbsida för Rolfing® i Sverige

Välkommen till den officiella webbsidan för Rolfing® Strukturell Integration i Sverige med fokus på information om vem som är verksam som Rolfer™ i Sverige med tillhörande kontaktuppgifter. I Sverige finns för närvarande 6 stycken rolfers, i världen finns cirka 2 300.

Rolfing® Strukturell Integration är en registrerad internationell beteckning och endast personer som genomgått utbildning godkänd av Dr. Ida Rolf Institute®  kan kalla sig Rolfer™.

Huvudkontoret Dr. Ida Rolf Institute® ligger i Boulder, Colorado, USA, www.rolf.org . Det europeiska kontoret the European Rolfing® Association har sitt säte i München, Tyskland, www.rolfing.org.

Rolfers™ som erbjuder Rolfing® Strukturell Integration i Sverige:

Andrew Albrecht   Certified Rolfer ™

Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm, www.rolfingstockholm.se  070 789 46 47

Louise Almgren  Certified Advanced Rolfer™

Sankt Eriksterassen 72, 112 34 Stockholm, www.rolfingsweden.com 073 508 38 00

Noemi Frenk  Certfied Advanced Rolfer ™, Rolf Movement Practitioner ™

Mårtens väg 12, 269 72 Förslöv, www.noemifrenk.com 073 897 40 51

Runa Gustafsson  Certified Advanced Rolfer ™

Sankt Eriksgatan 53a, 112 34 Stockholm, www.runarolfing.se 08 651 90 10, 070 492 85 80

Michael Kallina  Certified Rolfer ™, Rolf Movement Practitioner ™

Pontus Wiknersgatan 7, 412 57 Göteborg, www.kallina.co  072 248 66 65

Åsa Åhman  Certified Rolfer ™ , Rolf Movement Practitioner ™

Fjällgatan 23b, 116 28 Stockholm och Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm
www.rolfing-yoga.se  073 382 82 77