The little boy logo

Officiell webbsida för Rolfing® i Sverige

Välkommen till officiell hemsida för Rolfing® Strukturell Integration i Sverige. Här ges information om vilka som är verksamma i Sverige och våra kontaktuppgifter. För närvarande finns sex stycken certifierade Rolfare (Certified Rolfers®) i Sverige, internationellt cirka 2 300. 

Rolfing® Strukturell Integration är en registrerad internationell beteckning, och endast personer som genomgått utbildning godkänd av Dr. Ida Rolf Institute® kan kalla sig certifierade Rolfare (Certified Rolfers®).

Huvudkontoret Dr. Ida Rolf Institute® ligger i Boulder, Colorado, USA, www.rolf.org. Det europeiska kontoret the European Rolfing® Association har sitt säte i München, Tyskland, precis som den europeiska skolan Dr. Ida Rolf Institute® Europe, www.rolfing.org.

Certifierade Rolfare (Certified Rolfers®) som erbjuder Rolfing® Strukturell Integration i Sverige:

Andrew Albrecht   Certified Rolfer®

Gästrikegatan 18, 113 62 Stockholm, www.rolfingstockholm.se  070 789 46 47

Louise Almgren  Certified Advanced Rolfer®

Sankt Eriksterassen 72, 112 34 Stockholm, www.rolfingsweden.com 073 508 38 00

Noemi Frenk  Certified Advanced Rolfer®, Rolf Movement Practitioner™

Mårtens väg 12, 269 72 Förslöv, www.noemifrenk.com 073 897 40 51

Runa Gustafsson  Certified Advanced Rolfer®

Sankt Eriksgatan 53a, 112 34 Stockholm, www.runarolfing.se 08 651 90 10, 070 492 85 80

Corey Roode  Certified Rolfer®

Gotlandsgatan 44, 3 tr, 116 65 Stockholm, www.bokadirekt.se 076 785 38 87

Åsa Åhman  Certified Advanced Rolfer® , Rolf Movement Practitioner™

Fjällgatan 23b, 116 28 Stockholm, www.rolfingmedasa.se  073 382 82 77